Akkon Çelik Kurumsal
Akkon Hafif Çelik Yapi Sistemi
Akkon Çelik Kalite Standartlari

Bayilik Talep Formu
Yatırımcı
Insan Kaynakları
Kütüphane
e-katalog
AKKON ÇELİK KALİTE STANDARTLARI
Türk Yapısal Çelik
Derneği – Yönetim
Kurulu Üyesi
Cold Formed Steel
Engineers Institute
Üyeliği
European Convention for
Constructional Steelwork
Üyeliği
Steel Framing Alliance Üyeliği  
TUCSA Yapısal
Çelik Yetkinlik Tescili
TS ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
Tescili 2013
TS ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi
Tescili 2013
TS OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı  ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Tescili 2013
Environmental Product Declaration
 
 • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek
 • Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak
 • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
 •  Kalite&Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • İlgili tüm çevre yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek. Geri dönüşümü olan malzemeleri ayrı toplamak ve tehlikeli atık statüsündeki malzemeleri uygun şekilde bertaraf etmek.
 • Yatırım kararlarımızda ve tasarladığımız ya da geliştirdiğimiz tüm  projelerde  çevresel kıstasları dikkate almak ve çevre sağlığı için en etkin olan çalışmayı yapmak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
 • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 • ”ISO 9001–2000/14001–2004/18001 YÖNETİM SİSTEMLERİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek

İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek.


Akkon Çelik Yapı Sistemi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Deprem Araştırma Dairesi'nde bir deprem simülatöründe test edilmiş olup sistemin büyük depremlere (Richter ölçeğine göre 7,5 ve daha yüksek şiddetler) karşı dayanıklılığını tescil edilmiştir (2009). Deprem dayanım raporu için tıklayınız.

Hafif çelik yapılar üretim, inşa ve kullanım ömrü süreleri bakımından sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirmektedir.
Çelik yeniden kullanımı mümkün kılacak şekilde %90 geri dönüştürülebilen bir malzemedir.

  Gizlilik Politikası